Onderwijs

Vanuit onze visie, waarin we de nadruk leggen op leren vanuit motivatie, met anderen leren, een brede persoonsontwikkeling en het leren benutten van kansen, zijn we enthousiast geworden over het concept Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO).

 

 

‘Kinderen ontwikkelen zich in interactie met hun omgeving, in contact met volwassenen en andere kinderen’

Happy diverse young school kids