De gezonde school

Gezonde school
Blijhaven is een gezonde school. We vinden het belangrijk dat de kinderen op school veel bewegen en besteden aandacht aan gezonde voeding op school. Dit organiseren we gedeeltelijk in samenwerking met de gemeente Amsterdam. Zo maken ze in de bovenbouw op vrijdag een gezonde lunch voor de hele school.

 

Op Blijhaven krijgen alle kinderen twee keer per week bewegingsonderwijs van een vakdocent. Er is een gym+ docent aanwezig die vanuit de gemeente en in samenwerking met de GGD, kinderen die extra beweging nodig hebben, naschools extra bewegingsonderwijs biedt. Gedurende het schooljaar worden er verschillende sportieve activiteiten georganiseerd door de school, zoals o.a. sportdagen en deelname aan sporttoernooien.