De Vreedzame School

Je bent niet alleen op de wereld, maar je maakt onderdeel uit van een gemeenschap. Wat betekent dit? Hoe kun je een bijdrage leveren en hoe houd je rekening met elkaar? Oók als je van mening verschilt? Dat is waar Blijhaven als Vreedzame School voor staat.  
 
Onze kinderen leren oog en oor te hebben voor anderen, zich verantwoordelijk te voelen voor het algemeen belang: initiatiefrijk, zorgzaam en betrokken.

 


  
De leerlingenraad 
Op Blijhaven hebben we een leerlingenraad gevormd met kinderen uit de groepen 5, 6, 7 en 8. Zo krijgen de leerlingen een stem in de dagelijkse gang van zaken op Blijhaven.