De Vreedzame School

Vreedzame school
De Vreedzame School wil kinderen opvoeden tot verantwoordelijke en actieve leden van de gemeenschap. Daartoe beschouwen we de klas en de school als oefenplaats. Kinderen leren dat zij deel uitmaken van de gemeenschap die de klas en school vormt en leren daar een bijdrage aan te leveren. Ze leren oog en oor te hebben voor anderen, zich verantwoordelijk te voelen voor het algemeen belang: initiatiefrijk, zorgzaam en betrokken.

 

Op Blijhaven hebben we een leerlingenraad gevormd met kinderen uit de groepen 5, 6, 7 en 8. Zo krijgen de leerlingen een stem in de dagelijkse gang van zaken op Blijhaven.

 

Uitgangspunten De Vreedzame School
In de pedagogische visie van De Vreedzame School staat een aantal uitgangspunten centraal:

 

  • Het constructief oplossen van conflicten met behulp van mediatie;
  • Het creëren van een positieve sociale en morele norm;
  • Het bevorderen van sociale verbondenheid en gemeenschapszin.