Opvang

Op Blijhaven biedt kinderopvangorganisatie Combiwel voor Kinderen twee soorten opvang aan: voorschool (VVE) en buitenschoolse opvang (BSO). De voorschool is voor kinderen van 2 tot 4 jaar en bereidt hen voor op de basisschool. De buitenschoolse opvang is voor kinderen van 4 tot 13 jaar waar kinderen na schooltijd worden opgevangen.

 

Het draait bij ons om professionele, zorgzame en persoonlijke begeleiding voor kinderen en ouders/verzorgers. Met veel ervaring, doordachte pedagogische uitgangspunten en een flexibele organisatie kunnen wij inspelen op de individuele behoefte van ouders/verzorgers en kinderen. Met een uitdagend activiteitenpakket bieden wij kinderen de mogelijkheid zich maximaal te ontplooien. Onze deskundige pedagogisch medewerkers en coaches zorgen elke dag voor  een warme, plezierige én veilige omgeving voor de kinderen.

 

Op Blijhaven biedt kinderopvangorganisatie Combiwel voor Kinderen twee soorten opvang aan: voorschool (VVE) en buitenschoolse opvang (BSO). 

 

Voorschool

De voorschool is bedoeld voor alle peuters van 2 tot 4 jaar en bereidt hen voor op de bassischool zodat zij een goede start hebben. Binnen onze aanpak staat ‘Spelen & Leren’ en ‘Ontdekken & Beleven’ centraal. Met diverse thema’s wordt aandacht besteed aan taalvaardigheid en algemene ontwikkeling. Voor elke leeftijd in onze groepen bieden we materialen, speelgoed en activiteiten aan die de zintuigen prikkelen en de ontwikkeling stimuleren. 

Open van 8.30 tot 13.50 uur  

 

Meer informatie over onze voorschool vind je hier

 

Voorschool en basisschool

De voorschool werkt samen met een basisschool. Het programma en de manier van werken van de voorschool sluit aan bij het programma en de manier van werken in groep 1 en 2. Hierdoor verloopt de overgang voor je kind(eren) naar de basisschool makkelijker.

 

 

Buitenschoolse opvang

De buitenschoolse opvang (BSO) is bedoeld voor kinderen van 4 tot 13 jaar. Bij Blijhaven kunnen kinderen op de BSO terecht op ma/di/do van 14.15 tot 18.30 uur en in de schoolvakanties van 8.30 tot 18.30 uur. In onze aanpak staat ‘Spelen & Leren’ en ‘Ontdekken & Beleven’ centraal. We gaan veel naar buiten om te spelen en te sporten en daar waar mogelijk is er een extra aanbod met bijvoorbeeld kinderyoga of muziek.

 

Meer informatie over onze buitenschoolse opvang vind je hier.

 

Inschrijven kan via kindplanning@combiwel.nl