Privacy

Blijhaven valt onder Innoord en hanteert daarom het privacyreglement van deze onderwijskoepel. Hieronder kun je het privacyreglement van Innoord nalezen. 

 

PRIVACYREGLEMENT Innoord